Registrácia do SLSK na rok 2021

Skauting Banská Štiavnica

Užitočné info

Ďakujeme Vám, že registráciou svojho dieťaťa do SLSK podporujete tento výchovno-vzdelávací program a umožňujete svojim deťom nadobudnúť fyzický, intelektuálny, sociálny i duchovný rozvoj a zažiť množstvo dobrodružstiev.

Na registrovanie vašich detí do SLSK je potrebné:
1. vyplniť údaje o každom dieťati vo formulári a odoslať ho
2. uhradiť registračný poplatok
Základná výška poplatku je 15€ na člena + dobrovoľný príspevok v hodnote 0€ až 20€.
Peniaze z dobrovoľného príspevku budú využité na skautskú činnosť v našom skautskom zbore.
Všetky informácie o platbe a o výhodách registrovaných členov Vám prídu na email, ktorý zadáte nižšie.
Preznevýhodnených členovTýka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácii je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, Úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie). ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1€.
Ak si chcete uplatniťsúrodeneckú zľavuRodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu. Viac info o súrodeneckej zľave tu. registrujte všetkých členov rodiny prosím naraz.

Registráciu aj platbu je potrebné uskutočniť do 24.1.2021
Registrovaný budete až po zaznamenaní poplatku na účte.

V prípade ďalších otázok kontaktujte skautského vedúceho:
mato.dudak@gmail.com
0944 924 309

Chcem byť skaut aj budúci rok :)

* Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.